WSZYSTKO O MATURZE 2023/2024

Opublikowano: 2023-09-04 11:32, Numer artykułu: 8716

Egzamin maturalny - rok szkolny 2023/2024

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Strony internetowe, które warto odwiedzić przygotowując się do matury:
https://cke.gov.pl
https://www.oke.gda.pl

 

W roku 2023 i 2024 Informator należy czytać łącznie z Aneksem.
Aneks zawiera m.in. spis wiadomości i umiejętności określonych w rozporządzeniu ministra Edukacji i Nauki o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących w 2023 i 2024 r. ORAZ informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r.

 

 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023
w latach 2022–2023 > Komunikat z 12 stycznia 2022 r.

 

 

 Materiały o egzaminie w Formule 2023

 

 

Zawierają opis egzaminu, przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, natomiast Aneksy zawierają informację o treści Informatorów nieobowiązującej na egzaminach w 2023 r. i 2024 r.

 

 

Zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz omówieniem. Dostępne są zestawy ‎standardowe oraz dostosowane (dla zdających z niepełnosprawnościami).

 

 

 Mariola Szczawińska

 

W załącznikach do pobrania :

 

1. Prezentacja dotycząca matury.

2. Deklaracja A.

3. Deklaracja C.