UBEZPIECZENIE DZIECI

Opublikowano: 2021-09-06 18:32, Numer artykułu: 8768

W CELU UŁATWIENIA UBEZPIECZONYM ZGŁOSZENIE
I REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZAMIESZCZAMY NIEZBĘDNE DRUKI I PROCEDURY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczenia dziecka  jest dobrowolną decyzją Rodziców/Opiekunów.

 

 

XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2021/2022

Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z tabelami świadczeń znajdują się w załącznikach – prosimy o zapoznanie się z warunkami przed zawarciem ubezpieczenia.

 

WARIANT I – suma ubezpieczenia: 16.000,00 - NR POLISY EDU-A/P 078845

Składka roczna za ubezpieczenie wynosi 36,00

 W celu zawarcia ubezpieczenia prosimy opłacić składkę /do dnia 31.10.2021 r./ na konto INTERRISK TU S.A.:

39 1240 6960 7170 0012 5007 8845

 

WARIANT II – suma ubezpieczenia: 18.000,00 - NR POLISY EDU-A/P 078846

Składka roczna za ubezpieczenie wynosi 40,00

 W celu zawarcia ubezpieczenia prosimy opłacić składkę /do dnia 31.10.2021 r./ na konto INTERRISK TU S.A.:

12 1240 6960 7170 0012 5007 8846

 

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko ubezpieczanego ucznia

 

 

Załączniki do pobrania:

- tabele świadczeń  XIII LO- zakres ubezpieczenia obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022,

 

- ogólne warunki ubezpieczenia /OWU EDU PLUS/,

 

- sposoby zgłaszania zdarzeń,

 

- graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody,

 

- druk zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych”.