Biblioteka

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą,osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”
Jan Paweł II

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI DLA UCZNIÓW


Wtorek  - 8.45 - 9.50, 10.35 - 11.40 

Środa -  8.00 - 11.30
Czwartek - 8.00 - 9.50, 10.35 - 12.35
Piątek - 8.00 - 10.45, 12.25 - 12.45

 

Nasza biblioteka powstała 1 IX 1986 r. z chwilą przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 29 z osiedla Błonie do Fordonu. Od 1 IX 1999 r. była biblioteką nowo powstałego Gimnazjum nr 3, a od 1 IX 2019 r. Liceum Ogólnokształcącego nr 13. Ogólne zasady jej funkcjonowania zawarte są w statucie szkoły. Z usług bibliotecznych korzystają uczniowie, nauczyciele i rodzice. Zbiory są udostępniane czytelnikom indywidualnie do domu i na miejscu w czytelni, ponadto wypożycza się komplety książek do pracowni przedmiotowych oraz na poszczególne lekcje i inne zajęcia dydaktyczne. Księgozbiór biblioteki jest bogaty, ponieważ powstał na bazie gromadzonych przez lata zbiorów Szkoły Podstawowej nr 29, Gimnazjum nr 3 i Liceum Ogólnokształcącego nr 13. Obecnie liczy około 21 tysięcy woluminów.

Dobrze zaopatrzone są takie działy literatury jak: lektury obowiązkowe, księgozbiór podręczny i pozycje pedagogiczne dla nauczycieli. Na szczególną uwagę zasługuje zbiór literatury o Bydgoszczy, Fordonie i regionie, czyli tzw. bydgostiana. Znajdują się w nim gromadzone od lat Kalendarze Bydgoskie, mapy i plany, liczne albumy, teczki tekstowe zawierające artykuły z różnych czasopism, m. in. o historii miasta, zabytkach, życiu kulturalnym i gospodarczym, wielkich bydgoszczanach. Młodzież korzystająca z naszych zbiorów ma także do dyspozycji inne tzw. "biblioteczki tematyczne", szczególnie przydatne, kiedy trzeba starannie przygotować się do lekcji i innych zajęć. Jest tu zbiór książek o patronie 13 LO, gen. Józefie Hallerze, są książki z dziedziny edukacji patriotycznej, ekologicznej, zdrowotnej, komunikacyjnej, medialnej, informatycznej i dla maturzystów.

Uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice mogą też zapoznać się w czytelni z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły: statutem, podstawą programową poszczególnych przedmiotów, planem pracy wychowawczej, systemem oceniania i aktualnymi wykazami programów oraz podręczników.

 

Praca pedagogiczna biblioteki

Specyficzny rodzaj pracy biblioteki szkolnej powoduje, że nauczyciele bibliotekarze dużo czasu poświęcają na działalność pedagogiczną. Ma ona na celu rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych uczniów oraz przygotowanie młodzieży do odbioru dóbr kultury.