UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA SZTANDARU

Opublikowano: 2022-09-25 19:35, Numer artykułu: 46036

„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”.
~ kard. Stefan Wyszyński

Dzisiejszy dzień był wyjątkowy dla całej naszej społeczności szkolnej. To właśnie dziś mieliśmy okazję być częścią bardzo ważnego dla nas wszystkich wydarzenia, jakim była uroczystość przekazania sztandaru XIII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy. W murach naszej szkoły gościliśmy Panią Iwonę Waszkiewicz – zastępcę prezydenta Bydgoszczy, Pana Marka Gralika – Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Pana Profesora Janusza Kuttę, przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół i organizacji, a także rodziców – wszystkim Państwu jeszcze raz serdecznie dziękujemy za towarzyszenie nam w tym ważnym dla nas dniu!

Podczas uroczystości Pan Profesor Janusz Kutta przybliżył wszystkim zebranym sylwetkę patrona szkoły, zwracając uwagę na jego zasługi oraz wartości, jakimi się kierował. Następnie fundatorzy oraz rodzice chrzestni sztandaru wbili gwoździe honorowe oraz złożyli podpisy na Akcie Fundacyjnym. Po poświęceniu nadszedł wyczekiwany przez wszystkich moment przekazania sztandaru szkoły na ręce Pani Dyrektor Małgorzaty Kryś. Następnie poczet sztandarowy dokonał uroczystego przemarszu i prezentacji.

W dalszej części naszego święta miejsce miało ślubowanie uczniów klas pierwszych, które zostało złożone na nowo przekazany sztandar XIII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy.

Uroczystość została zwieńczona udziałem w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu” – dokładnie o 11:11, podobnie jak w wielu polskich szkołach, tak i u nas rozległ się śpiewany przez wszystkich „Mazurek Dąbrowskiego”.